INF1010: Forkurs i Java våren 2013

Generell informasjon

Forkurset er laget for studenter som har tatt INF1100 og som skal ta INF1010. Målet med kurset er å gjøre overgangen til et nytt programmeringspråk lettere.

Kurset er åpent for alle interesserte og kan også følges som et repetisjonskurs for den som kan litt Java fra før, f.eks. studenter som har tatt INF1000. Det er ikke nøvendig å melde seg på kurset, bare å møte opp.

Har du bærbar PC (med Java installert), så ta den med.

Tid

9. - 11. januar 2013 kl 11.00 til 15.00

OBS! Kurset vil i år gå over tre dager i slutten av uken, i motsetning til tidligere år.

Sted

Institutt for informatikk i Kristen Nygaards og i Ole-Johan Dahls hus.
Forelesninger vil bli holdt i lille aud. (bekreftet for torsdag og fredag) i Kristen Nygaards hus (den gamle informatikkbygningen) som er rett overfor hovedinngangen til OJD.
Gruppetimer i Assembler, Modula (2. etasje) og Fortress (OJDs hus, termstuer i 3. etasje)

Forhåndslesning

De som ønsker å stille ekstra godt forberedt kan ta en titt på Oracles offisielle Java tutorials, spesielt Learning the Java language.

Program

Tid Onsdag Torsdag Fredag
11.00 Intro
Typer
I/O
Funksjoner
Array
Datastrukturer
Klasser
Pekere
12.00 Grupper Grupper Grupper
13.00 Flow ctrl. Iteratorer / Foreach
Strenger
(Klasser intro)
Samspill
Exception handling
Fil-I/O
14.00 Grupper Grupper Grupper

Evaluering

Som andre kurs, ønsker vi alltid å forbedre oss og det vil bli gjennomført en evaluering av kurset. Vi håper alle deltagere tar seg tid til å gi tilbakemelding etter kurset.

Lenke til evalueringsskjema (alle svar er anonyme).

Kursansvarlig 2013

Kristian A. Hiorth

kristahi (krøllalfa) ulrik (punktum) uio (punktum) no

Kursmateriale og oppgaver

Vi kommer til å bruke Lars Storjords kursmateriale fra tidligere år, dette finner dere her OBS: Vi kommer imidlertid ikke til å bruke easy.io for å ta i mot input, men Scanner. Dette vil bli gjennomgått på forelesning. Dere kan se på et eksempel her

Kurset vil være basert på materiale og opplegg utviklet tidligere år av bl.a. Lars Jahr Røine og Lars Storjord.

Eksempelprogrammer fra forelesning

Nyttige lenker

Java 7 API referanse
Offisielle Java kodekonvensjoner
Veiledning til bruk av Emacs